61

hanhnt

3 năm trước

Hướng dẫn viết CV phần 1: Thông tin cá nhân phải đây đủ: - Họ tên - Ngày sinh - Giới tính - Quê quán - Số điện thoại - Email - Nếu có Skype / Facebook / Linkedin thì thêm vào luôn. P/S: Kiểm tra cho chắc chắn các thông tin trên đảm bảo chính xác.

hanhnt

3 năm trước

Hihi